Profesyonel yardımla

Anayasal haklarınızı öğrenin

Phone

05466824830

  • Taşıma İşleri BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler A) Taşıyıcı MADDE 850- (1) Taşıyıcı, taşıma sözleşmesiyle eşya veya yolcu taşıma işini veya ikisini birlikte üstlenen kişidir. Eşya her türlü yükü de kapsar. (2) Taşıyıcı, taşıma sözleşmesiyle eşyayı varma yerine götürmeyi ve orada gönderilene teslim etmeyi veya yolcuyu varma yerine ulaştırmayı; buna karşılık, eşya taşımada gönderen ve yolcu […]