Profesyonel yardımla

Anayasal haklarınızı öğrenin

Phone

05466824830

  • tam yargı davaları Tam Yargı Davaları : İdari işlem ve eylemlerden dolayı hakları ihlâl edilenler, bu haklarının bir tazminatla karşılanmasını sağlamak amaciyle Damştayda tam yargı davası açabilirler, ilgililer, idari işlemlerden dolayı, tam yargı davasını iptal davasıyla birlikte açabilecekleri gibi, ilk önce iptal davası açarak işlemin iptal ettirilmesi halinde, bu husustaki karann tebliği tarihinden itibaren doksan […]