Profesyonel yardımla

Anayasal haklarınızı öğrenin

Phone

05466824830

  • EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA KANUNİ/KURAL MAL REJİMİ ( EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ) I. GENEL OLARAK DÜZENLEME 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda kural/kanuni mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi benimsenmiştir( TMK m. 202 /1). Bu rejimde, edinilmiş mallar ve kişisel mallar olmak üzere her eşe ait iki çeşit mal vardır. Kanunda bir edinilmiş ve kişisel malların […]